ORANG AWAM

KADAR BAYARAN URUSNIAGA

(Tarikh kuatkuasa :  1 Januari 2019)

BIL

JENIS URUSNIAGA

NO. BORANG

BAYARAN 

1

        PINDAHMILIK TANAH/PAJAKAN

14 A

 

i.

  Nilai tanah kurang RM100 ribu

 

RM100.00

ii.

  Nilai tanah lebih RM100 ribu

 

0.1% dari nilaian tanah

2

        GADAIAN

16A

 

i.

     Nilai pinjaman kurang RM100 ribu

 

RM100.00

ii

     Nilai pinjaman lebih RM100 ribu

 

0.1% dari nilaian pinjaman

(maksimum RM10 ribu)

3

        MELEPASKAN GADAIAN

16N

RM100.00

i.

     Satu hakmilik

 

 

4

        PAJAKAN TANAH

15A

 

i.

     Nilai pajakan kurang RM100 ribu

 

RM100.00

ii.

     Nilai pinjaman lebih RM100 ribu

 

0.1% dari nilaian pajakan 

5

        PAJAKAN KECIL TANAH

15B

RM100.00

6

        PENYERAHAN BALIK PAJAKAN

15C

RM100.00

7

        PEMBATALAN GADAIAN 

        (MORTGAGE)

18B

RM100.00

8

       PEMBATALAN PAJAKAN

18A

RM100.00

9

       PEMBERIAN ESMEN

17B

RM100.00

10

       PELEPASAN ESMEN

17C

RM100.00

11

       PEMBATALAN ESMEN

18D

RM100.00

12

       PERAKUAN JUALAN OLEH 

       PENTADBIR TANAH

 

 

i.

        Nilai tanah kurang RM100 ribu

 

RM100.00

ii.

        Nilai tanah lebih RM100 ribu

 

0.1% dari nilaian pajakan tanah

13

        MASUK KAVEAT PERSENDIRIAN

19B

RM200.00

14

       TARIK BALIK KAVEAT PERSENDIRIAN

19G

RM200.00

15

       MASUK KAVEAT LIEN

19D

RM200.00

16

       TARIK BALIK KAVEAT LIEN

-

RM100.00

17

        PERINTAH PESAKA KECIL

BORANG E

RM50.00

 

 

BORANG F

RM50.00

 

 

BORANG T

RM50.00

18

        GERAN SURAT KUASA PROBATE

BORANG PINDAHAN SEKSYEN 346

RM50.00

19

        GERAN SURAT KUASA MENTADBIR

BORANG PINDAHAN SEKSYEN 346

RM50.00

20

        TUKAR NAMA PEMILIK / PEMEGANG

        GADAIAN

SIJIL RASMI / AKUAN SUMPAH

RM50.00

21

       PERMOHONAN PERINTAH JUAL 

       (LELONG)

16G

RM500.00

i.

        Notis

 

RM50.00

ii.

        Siasatan

 

RM100.00

      RM 650.00

22

        PEWARTAAN PERINTAH JUAL

16H

RM190.00

23

        PEMBATALAN PERINTAH JUAL

16O

RM500.00

24

        PENANGGUHAN PERINTAH JUAL

160

RM300.00

25

        PERINTAH JUAL PENTADBIR TANAH 

        (TANDATANGAN BORANG 16i)

16I

RM1,000.00

26

        SURAT KUASA WAKIL (P.A)

-

RM100.00

27

        BATAL SURAT KUASA (P.A)

-

RM100.00

28

        SURAT AMANAH

-

RM60.00

29

        MOHON GERAN HILANG

-

RM240.00

30

        CARIAN RASMI

-

RM50.00

31

        CARIAN PERSENDIRIAN

-

RM30.00

32

        PELETAKHAK MAHKAMAH

-

RM100.00

33

        PELETAKHAK BERKANUN

-

RM40.00

34

        SALINAN SAH DOKUMEN

-

 

 

        - 4 muka surat

 

RM50.00

 

        - Setiap muka surat berikutnya

 

RM10.00

35

        JUALAN PELAN (HANCUR)

-

RM30.00

36

        MEMFAILKAN LAIN-LAIN DOKUMEN

 

RM50.00

37

        SURAT KEBENARAN

-

RM50.00

 

        - Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri

 

 

 

        - Surat tawaran bank

 

 

ORANG AWAM      Alamat Tempat Pembayaran & Waktu Bayaran Cukai Tanah    Tender & Sebutharga    e-Perkhidmatan    Kadar Cukai Tanah    Kadar Bayaran Pertanian    Lelongan Awam    Sistem Online 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-12-2019 :: 12:32 PM