PROFIL KORPORAT  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018
Memastikan perkhidmatan urusan majlis dan keraian dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas arahan diterima.
Lihat Statistik  »   
Memastikan segala urusan perkhidmatan pengurusan majlis dan keraian dilaksanakan dengan sebaik mungkin dalam tempoh 2 minggu sebelum program / majlis dijalankan
Lihat Statistik  »   
Memastikan prestasi pengemaskinian Profil Peribadi dan Profil Perkhidmatan HRMIS mencapai sekurang-kurangnya 99% dalam tempoh tiga (3) bulan.
Lihat Statistik  »   
Memastikan penyediaan baucer bayaran, pesanan kerja dan bil-bil tuntutan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
Lihat Statistik  »   
Memastikan aduan awam yang diterima diambil tindakan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja.
Lihat Statistik  »   
Memastikan aduan yang diterima diambil tindakan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja.
Lihat Statistik  »   
Memastikan aduan berkaitan ICT diberi dalam tempoh dua puluh empat (24) jam bekerja selepas diterima dan menyelesaikan aduan dalam tempoh lima(5) hari bekerja yang melibatkan perolehan alat ganti dan perkhidmatan pembekal.
Lihat Statistik  »   
Kemudahan pinjaman peralatan dan akses ICT disediakan dalam tempoh tiga(3) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima,tertakluk kepada ketersediaan peralatan/perisian tersebut.
Lihat Statistik  »   
Pencapaian Piagam Pelanggan 2018      Unit Hasil    Unit Pembangunan Daerah    Unit Pendaftaran    Unit Penguatkuasaan Teknikal    Unit Pembangunan Tanah    Unit Pelupusan Tanah