PROFIL KORPORAT  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018
Serah Sebahagian / Semua Tanah - 4 bulan
Lihat Statistik  »   
Kebenaran Pindahmilik / Mencagar / Memajak -1 bulan
Lihat Statistik  »   
Tukar Syarat Sama Kategori - 3 bulan
Lihat Statistik  »   
Pecah Sempadan Tukar Syarat Serentak - 4 bulan
Lihat Statistik  »   
Pecah Bahagian - 4 bulan
Lihat Statistik  »   
Penyatuan Tanah - 4 bulan
Lihat Statistik  »   
Tukar Syarat Lain Kategori - 4 bulan
Lihat Statistik  »   
Serah Beri milik Semula (SBMS) - 4 bulan
Lihat Statistik  »   
Pencapaian Piagam Pelanggan 2018      Bahagian Khidmat Pengurusan    Unit Hasil    Unit Pembangunan Daerah    Unit Pendaftaran    Unit Penguatkuasaan Teknikal    Unit Pelupusan Tanah