PROFIL KORPORAT  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018
Memastikan Juruwang Di Kaunter Menerima Bayaran dan Cetakan Urusan Cukai Tanah dalam Masa 10 Minit bagi Setiap Transaksi tanpa sebarang pindaan pada bil.
Lihat Statistik  »   
Memastikan Juruwang Di Kaunter Menerima Bayaran dan Cetakan Urusan Perserahan dalam Masa 20 Minit bagi setiap transaksi
Lihat Statistik  »   
Memastikan kemaskini Maklumat Cukai dibuat dalam Tempoh 20 Minit (bergantung kepada Permasalahan) bagi Setiap Transaksi
Lihat Statistik  »   
Memproses permohonan ansuran dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan sebelum diangkat untuk Kelulusan Pengarah Pejabat Tanah dan Galian
Lihat Statistik  »   
Memproses permohonan rayuan setelah dokumen lengkap diterima seterusnya penyediaan risalat untuk diangkat ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dalam tempoh 21 hari bekerja sebelum diserahkan kepada Unit MMKN, PTG
Lihat Statistik  »   
Pencapaian Piagam Pelanggan 2018      Bahagian Khidmat Pengurusan    Unit Pembangunan Daerah    Unit Pendaftaran    Unit Penguatkuasaan Teknikal    Unit Pembangunan Tanah    Unit Pelupusan Tanah