PROFIL KORPORAT  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018
Permohonan Perintah Jual sehingga Siasatan Pertama dalam tempoh 2 bulan
Lihat Statistik  »   
Permohonan Carian Kegunaan Rasmi oleh Agensi/ Jabatan 3 hari =<10 hakmilik , 7 hari=>10 hakmilik
Lihat Statistik  »   
Pendaftaran Dokumen Urusniaga yang lengkap dan sempurna dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima
Lihat Statistik  »   
Pendaftaran Dokumen Bukan Urusniaga yang lengkap dan sempurna dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima
Lihat Statistik  »   
Pendaftaran Catatan (Noting) berkaitan Permohonan Urusan Tanah dalam tempoh 3 Hari Bekerja
Lihat Statistik  »   
Daftar Hakmilik Kekal dalam tempoh 4 jam
Lihat Statistik  »   
Pencapaian Piagam Pelanggan 2018      Bahagian Khidmat Pengurusan    Unit Hasil    Unit Pembangunan Daerah    Unit Penguatkuasaan Teknikal    Unit Pembangunan Tanah    Unit Pelupusan Tanah