SISTEM 1FILE

Sistem 1File versi II merupakan penambahbaikan bagi sistem e-File. Ia merupakan satu sistem pangkalan data pergerakan fail bagi memantau pergerakan fail-fail yang disimpan di unit masing-masing.Sistem dibangunkan menggunakan PHP dan MySQL. Sistem ini dibangunkan secara in-house dan tiada kos diperlukan. Sila klik di sini untuk ke sistem tersebut.


Tarikh Akhir Kemaskini :: 26-10-2016 :: 12:20 PM