• Perlaksanaan Cukai Petak bagi Hartanah Berstrata Negeri Melaka bermula 2019
  • "KHIDMAT MESRA ANDA SELESA"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pengumuman


HEBAHAN PENCARIAN WARIS

 14 September 2023


PINDAAN KEPADA KAEDAH TANAH MELAKA- SEMAKAN SEMULA MALACCA LAND RULES (MLR) 1966 ( MLR) BERKUATKUASA 1 JANUARI 2019

 02 Januari 2019
ARAHAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN, MELAKA BIL. 1/2019 PINDAAN KEPADA KAEDAH TANAH MELAKA 1966 BERKUATKUASA 1 JANUARI 2019


PEMBAYARAN ONLINE CUKAI TANAH DAN CARIAN RASMI PERSENDIRIAN

 01 Januari 2018
Pembayaran Cukai Tanah dan Carian Rasmi Persendirian KINI boleh dibuat secara Online. Sila layari https://ebayar.melaka.gov.my/.
Suara Anda

Apakah pendapat anda tentang layanan yang diberikan oleh petugas kaunter perkhidmatan kami?