1 2 PDTMT KE ARAH PENSIJILAN MS ISO 9001:20153 4 SISPAA-Sistem Pengurusan Aduan Awam5 6 7 8 9 Selamat Datang Ke Melaka10 11 12

Pengumuman

PINDAAN KEPADA KAEDAH TANAH MELAKA- SEMAKAN SEMULA MALACCA LAND RULES (MLR) 1966 ( MLR) BERKUATKUASA 1 JANUARI 2019

 02 Januari 2019
ARAHAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN, MELAKA BIL. 1/2019 PINDAAN KEPADA KAEDAH TANAH MELAKA 1966 BERKUATKUASA 1 JANUARI 2019


SEBUTHARGA TERKINI

 07 November 2018
Iklan Sebutharga Terkini
PEMBAYARAN ONLINE CUKAI TANAH DAN CARIAN RASMI PERSENDIRIAN

 01 Januari 2018
Pembayaran Cukai Tanah dan Carian Rasmi Persendirian KINI boleh dibuat secara Online. Sila layari https://ebayar.melaka.gov.my/.


Suara Anda

Apakah pandangan anda tentang laman web terbaru Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah