• ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...Perlaksanaan Cukai Petak bagi Hartanah Berstrata Negeri Melaka bermula 2019
 • ...
 • ..."KHIDMAT MESRA ANDA SELESA"
...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7 ...8 ...9 ...10 ...11 ...12 ...13 ...14 ...15 ...16 ...17 ...18 ...19 ...20

Pengumuman ...HEBAHAN PENCARIAN WARIS

 02 Januari 2024


HEBAHAN PENCARIAN WARIS

 14 September 2023


PINDAAN KEPADA KAEDAH TANAH MELAKA- SEMAKAN SEMULA MALACCA LAND RULES (MLR) 1966 ( MLR) BERKUATKUASA 1 JANUARI 2019

 02 Januari 2019
ARAHAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN, MELAKA BIL. 1/2019 PINDAAN KEPADA KAEDAH TANAH MELAKA 1966 BERKUATKUASA 1 JANUARI 2019


PEMBAYARAN ONLINE CUKAI TANAH DAN CARIAN RASMI PERSENDIRIAN

 01 Januari 2018
Pembayaran Cukai Tanah dan Carian Rasmi Persendirian KINI boleh dibuat secara Online. Sila layari https://ebayar.melaka.gov.my/.Aktiviti ...


Suara Anda ...

Apakah pendapat anda tentang layanan yang diberikan oleh petugas kaunter perkhidmatan kami?