1 2 3 Don't Mess With Melaka4 Pembayaran Cukai Tanah Di UTC5 6 7 8 9 10 Selamat Datang Ke Melaka11 12 13 14 15

Pengumuman


PEMBAYARAN ONLINE CUKAI TANAH DAN CARIAN RASMI PERSENDIRIAN

 01 Januari 2018
Pembayaran Cukai Tanah dan Carian Rasmi Persendirian KINI boleh dibuat secara Online. Sila layari https://ebayar.melaka.gov.my/.


Aktiviti


Suara Anda

Apakah pendapat anda tentang layanan yang diberikan oleh petugas kaunter perkhidmatan kami?