1 2 Pembayaran Cukai Tanah Di UTC3 4 5 6 Selamat Datang Ke Melaka7 8 9

PengumumanPEMBAYARAN ONLINE CUKAI TANAH DAN CARIAN RASMI PERSENDIRIAN

 01 Januari 2018
Pembayaran Cukai Tanah dan Carian Rasmi Persendirian KINI boleh dibuat secara Online. Sila layari https://ebayar.melaka.gov.my/.


Aktiviti


Suara Anda

Apakah pandangan anda tentang laman web terbaru Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah