Sistem Bayaran Cukai Tanah secara Online1 2 3 4 5 6 Selamat Datang Ke Melaka7 8 9

Pengumuman

PEMBAYARAN ONLINE CUKAI TANAH DAN CARIAN RASMI PERSENDIRIAN

 01 Januari 2018
Pembayaran Cukai Tanah dan Carian Rasmi Persendirian KINI boleh dibuat secara Online. Sila layari https://ebayar.melaka.gov.my/.


Aktiviti


Suara Anda

Apakah pendapat anda tentang layanan yang diberikan oleh petugas kaunter perkhidmatan kami?