PROFIL KORPORAT  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018
Permohonan Tanah Kerajaan (PTK)- 4 bulan
Lihat Statistik  »   
Lesen Pendudukan Sementara (Selesai ke PTG) -4 bulan
Lihat Statistik  »   
Permohonan Rizab (Selesai ke PTG) - 4 bulan
Lihat Statistik  »   
Pengambilan Tanah 3(1)(b)/(c) - 4 bulan
Lihat Statistik  »   
Tanah Adat Melaka (MCL) - 5 bulan
Lihat Statistik  »   
Pengambilan Tanah 3(1)(a)- 4 bulan
Lihat Statistik  »   
Pencapaian Piagam Pelanggan 2018      Bahagian Khidmat Pengurusan    Unit Hasil    Unit Pembangunan Daerah    Unit Pendaftaran    Unit Penguatkuasaan Teknikal    Unit Pembangunan Tanah