PROFIL KORPORAT  MENGENAI PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH (PDTMT)

KOD ETIKA

K-MAS-KHIDMAT MESRA DAN SELESA

  1. Memberi dan menyampaikan perkhidmatan secara profesionalisme dan mesra berteraskan kepada undang-undang, peraturan dan piagam pelanggan
  2. Sentiasa berusaha ke arah memberi perkhidmatan yang baik dan cemerlang.
  3. Bekerja sebagai satu pasukan jabatan
  4. Sentiasa menjaga imej dan nama baik jabatan.
  5. Sentiasa mempunyai sikap saling hormat- menghormati
  6. Mengutamakan kepada penambahbaikan diri melalui pembelajaran berterusan. 

Mengenai Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah (PDTMT)      Lagu Daerah Melaka Tengah    Latar Belakang    Moto & Logo    Fungsi Utama    Visi, Misi & Objektif    Strategi Jabatan    Bahagian & Unit 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 17-05-2016 :: 01:48 PM