PROFIL KORPORAT  MENGENAI PDTMT

STRATEGI JABATAN

Strategi mencapai misi menjadikan Daerah Melaka Tengah sebagai pusat hasil utama:-

 1. Mempertingkatkan kesedaran orang ramai dan institusi akan tanggungjawab membayar cukai.premium dan kenaan -kenaan lain.
 2. Menetapkan sasaran tunggakan sifar
 3. Mengurangkan tunggakan hasil semasa
 4. Meneroka punca hasil baru
 5. Mempelbagaikan kaedah kutipan hasil dengan penggunaan ICT
 6. Mempermodenkan sistem pembangunan dan pelupusan tanah
 7. Mempertingkatkan tindakan penguatkuasa.

Strategi mencapai misi menjadikan Daerah Melaka Tengah sebagai pusat pertumbuhan sosio-ekonomi:-

 1. Penyediaan kemudahan infrastruktur yang terbaik
 2. Memperkemaskan maklumat tanah dan daerah untuk penyediaan perancangan pembangunan
 3. Mempertingkatkan kesedaran masyarakat untuk melahirkan kehidupan mesra dan harmoni
 4. Mengembling jaringan kerja yang mesra dan rapat dengan organisasi lain
 5. Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran wargakerja pejabat daerah dan tanah Melaka Tengah.
 6. Menyediakan persekitaran ruang kerja yang selesa dan menarik serta alat bantuan kerja yang mencukupi.
Mengenai PDTMT      Bahagian & Unit    Kod Etika    Lagu Daerah    Latar Belakang    Moto & Logo    Fungsi Utama    Visi, Misi & Objektif 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 17-05-2016 :: 02:10 PM