PROFIL KORPORAT  MENGENAI PDTMT

FUNGSI UTAMA

  • Agensi pemungut hasil/cukai kerajaan negeri.
  • Pentadbir dan perancang kepada pembangunan daerah secara menyeluruh.
  • Jabatan penghubung antara kerajaan melalui pelaksanaan dan penyelarasan serta projek kerajaan.
  • Bertanggungjawab memajukan taraf hidup sosio ekonomi rakyat.
  • Urusetia kepada perancangan dan pembangunan tanah daerah.
Mengenai PDTMT      Kod Etika    Lagu Daerah    Latar Belakang    Moto & Logo    Visi, Misi & Objektif    Strategi Jabatan    Bahagian & Unit 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 28-02-2018 :: 03:35 PM