PROFIL DAERAH

PROFIL DAERAH

Data Asas

 • Keluasan Kawasan: 314 km persegi
 • Bilangan Mukim: 29
 • Bilangan Kawasan Bandar: 44
 • Bilangan Kampung: 250
 • Bilangan Kawasan Parlimen: 3
 • Bilangan Dewan Undangan Negeri: 13

Penggunaan Tanah

Kategori

Luas (Hektar)

Peratus %

Pertanian
17,171
55
Kediaman
3,395
11
Perindustrian
1,309
4
Lain-lain
6,687
21
JUMLAH
31,419
100

Sektor Pembangunan Negeri

 • Tumpuan utama ekonomi daerah Melaka ialah perindustrian.  
 • Terdapat 10 buah kawasan perindustrian seluas 1,309 hektar iaitu :
 • Sektor ke dua yang menyumbang kepada ekonomi daerah Melaka Tengah ialah pelancongan.  
  • Pusat Pelancongan utama Kompleks Sejarah, Bukit St Paul, Pusat Pelancongan Ayer Keroh, Pulau Besar dan Bukit Cina.
 • Sektor ke tiga yang akan menjadi tumpuan pembangunan ekonomi Daerah Melaka Tengah ialah pertanian.  
  • Tanah seluas 17,171 hektar atau 55% digunakan untuk pertanian komersial getah dan kelapa sawit.  
  • Sejumlah 4,269 hektar adalah tanah sawah.  
  • Manakala seluas 413 hektar tanah sawah adalah tanah terbiar.

Kependudukan

 

 

Perhubungan Jalan Raya / Kemudahan Asas

 • Daerah Melaka Tengah mempunyai perhubungan jalanraya dan kemudahan asas yang lengkap dan moden.  
 • Bekalan air dan elektrik telah disalurkan keseluruh kawasan di Daerah Melaka Tengah manakala kemudahan telekomunikasi adalah 98%.
 • Jalanraya di daerah ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu Jalan Negeri dan Jalan Persekutuan.
 • Jalan negeri merangkumi 829.806 km manakala jalan persekutuan sepanjang 86.85 km.

Kemudahan Pendidikan

 • Pendidikan merupakan antara aspek yang diberikan keutamaan di daerah ini.  
 • Terdapat banyak pusat-pusat pengajian yang tertumpu di Daerah Melaka Tengah.
 • SK          -     Sekolah Kebangsaan
 • SJKC       -     Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
 • SJKT       -     Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
 • SK Khas   -     Sekolah Kebangsaan Khas
 • SMK          -  Sekolah Menengah Kebangsaan
 • SMKA        -  Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
 • SM Teknik  -  Sekolah Menengah Teknik  
 • SMBP         - Sekolah Menengah Berasrama Penuh
 • Terdapat pusat pengajian tinggi awam di Melaka Tengah iaitu
  • Universiti Teknikal Malaysia Melaka
  • Kolej Yayasan Melaka
  • Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka; dan
  • Institut Perindustrian Melaka.  
 • Di sini juga terdapat lebih sepuluh buah institusi pengajian swasta termasuk Universiti Multimedia dan Melaka Manipal Medical College

Kemudahan Kesihatan

 • Di daerah Melaka Tengah kemudahan kesihatan disediakan secukupnya.  Di sini terdapat 59 kemudahan kesihatan pelbagai kategori yang disediakan oleh kerajaan iaitu termasuk Hospital Melaka.
  Manakala kemudahan kesihatan dari pihak swasta termasuk hospital dan klinik terdapat 114 buah.
 • Empat buah Hospital Swasta Ternama di Melaka Tengah
  • Melaka Medical Centre
  • Mahkota Medical Centre
  • Putra Hospital 
  • Pantai Medical Centre
  • Oriental Hospital
 • Nisbah Perbandingan di Melaka Tengah
  • Doktor 1 : 1203 penduduk
  • Katil    1 : 237 penduduk

 

Kawasan Parlimen / DUN / MPKK

 

PROFIL DAERAH      Latar Belakang    Pentadbiran Melaka Tengah    Program 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 01-08-2023 :: 04:37 PM