ORANG AWAM

KADAR CUKAI TANAH

Setiap 100 meter persegi keluasan tanah atau sebahagian daripadanya.

Kategori
Syarat Nyata
Pengkelasan Tanah
   
Bandar I
Bandar II
Pekan, Desa I, Desa II
Desa III
   
Bangunan(100 meter persegi atau sebahagian daripadanya)
Perniagaan
RM144.00
RM116.40
RM90.00
(RM40.00)
Kediaman
(RM120.00)
(RM97.00)
(RM75.00)
RM42
RM39.60
RM24.00
RM8.40
(RM35.00)
(RM33.00)
(RM20.00)
(RM7.00)
Ibadat, Pertubuhan,Kebajikan, Sekolah Bantuan Kerajaan
RM18.00
RM18.00
RM9.00
RM3.60
Tiada
(RM15.00)
(RM15.00)
(RM7.50)
(RM3.00)
RM144.00
RM116.40
RM90.00
RM48.00)
(RM120.00)
(RM97.00)
(RM75.00)
(RM40.00)
Tiada(100 meter persegi atau sebahagian daripadanya)
Perniagaan
RM144.00
RM116.40
RM90.00
RM48.00
Kediaman
(RM120.00)
(RM97.00)
(RM75.00)
(RM40.00)
RM42.00
RM39.60
RM24.00
RM8.40
(RM35.00)
(RM33.00)
(RM20.00)
(RM7.00)
Ibadat, Pertubuhan,Kebajikan, Sekolah Bantuan Kerajaan
RM18.00
RM18.00
RM9.00
RM3.60
Industri
(RM15.00)
(RM15.00)
(RM7.50)
(RM3.00)
RM204.00
RM180.00
RM102.00
RM60.00
(RM170.00)
(RM150.00)
(RM85.00)
(RM50.00)
Tiada
RM144.00
RM116.40
RM90.00
-
(RM120.00)
(RM97.00)
(RM75.00)
-
Industri(100 meter persegi atau sebahagian daripadanya)
RM204.00
RM180.00
RM102.00
RM60.00
 
 
Industri
(RM170.00)
(RM150.00)
(RM85.00)
(RM50.00)
Tiada
RM204.00
RM180.00
RM102.00
RM60.00
(RM170.00)
(RM150.00)
(RM85.00)
(RM50.00)

Nota:

  1. Cukai Tanah Minima adalah RM 12.00 setiap hakmilik kecuali tanah MCL RM 6.00
  2. Cukai Tanah Pertanian - Adalah sama bagi Tanah Bandar, Pekan dan Desa.
ORANG AWAM      Alamat Tempat Pembayaran & Waktu Bayaran Cukai Tanah    Tender & Sebutharga    e-Perkhidmatan    Kadar Bayaran Pertanian    Kadar Bayaran Urusniaga    Lelongan Awam    Sistem Online 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 12-06-2016 :: 12:03 PM