KADAR BAYARAN PERTANIAN

 

Kategori

 

Syarat Nyata

2006 (20%)

Bandar I, Bandar II, Pekan, Desa I, Desa II, Desa III

 

 

 

 

 

Pertanian

 

(sehektar)

Kelapa Sawit

 

RM54.00 bagi pemilikan kurang daripada 5 hektar.

 

RM66 bagi pemilikan lebih daripada 5 hektar

 

Koko

 

RM54.00 bagi pemilikan kurang daripada 5 hektar.

 

RM66 bagi pemilikan lebih daripada 5 hektar

 

 

Getah

 

 

 

RM44.40 bagi pemilikan kjurang daripada 5 hektar.

 

RM60.00 bagi pemilikan lebih daripada 5 hektar.

Buah-buahan/ kg

 

RM 30.00

Kelapa, Kopi, Teh

 

RM 24.00

Tebu, Nanas, Ubi kayu, Kacang tanah, Jagung, Tembakau, Lada hitam, Sayur-sayuran dan Gambir

 

RM 24.00

Rembia, Sagu dan Nipah

RM 18.00

Padi

 

RM 18.00

Ternakan binatang dan ikan melainkan ternakan babi

 

RM 36.00

Ternakan babi

 

RM 120.00

Nota:    Cukai yang dikenakan adalah berdasarkan kadar-kadar yang tersebut di atas atau RM12.00 bagi setiap hakmilik yang mana lebih tinggi, kecuali bahawa cukai yang dikenakan bagi hakmilik Tanah Adat  Melaka (Malacca Customay Land) adalah setengah daripada kadar yang tersebut terdahulu.

 


Tarikh Akhir Kemaskini :: 11-10-2021 :: 10:31 AM