INFO  ORANG AWAM

KADAR BAYARAN URUSAN TANAH

Senarai Kadar Bayaran Urusan Tanah adalah seperti berikut :-

UNIT PELUPUSAN TANAH

1. PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK (CONSENT)

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan Kebenaran Pindahmilik : Katagori Pertanian

50.00

2.

Permohonan Kebenaran Pindahmilik : Katagori Bangunan

100.00

3.

Permohonan Kebenaran Pindahmilik : Katagori Perniagaan

200.00

4.

Permohonan Kebenaran Pindahmilik : Katagori Perindustrian

300.00

 

2. PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (AGENSI/ INDUVIDU/ BERKELOMPOK)

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan Tanah Kerajaan

50.00

 

3. PERMOHONAN MALACCA CUSTOMARY LAND (MCL)

Bil

Permohonan

Kadar bayaran (RM)

1.

Permohonan MCL (H/M PJ)

100.00

2.

Permohonan MCL (H/M PTG)

100.00

 

4. PERMOHONAN TANAH KERAJAAN SECARA LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS)

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan LPS

50.00

 

5. PERMOHONAN MELANJUTKAN TEMPOH PAJAKAN TANAH

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan Melanjutkan Tempoh Pajakan Tanah Kategori : Pertanian/Bangunan/Kediaman

100.00

2.

Permohonan Melanjutkan Tempoh Pajakan Tanah Kategori :

Perniagaan

200.00

3.

Permohonan Melanjutkan Tempoh Pajakan Tanah Kategori :

Perindustrian

300.00

6. PERMOHONAN PERIZABAN TANAH

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan Perizaban Tanah

Tiada Bayaran Dikenakan

7. PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK SEBAHAGIAN TANAH (12B)

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan Penyerahan Balik Sebahagian Tanah

200.00

 

8. PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK SEBAHAGIAN TANAH (12B)

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan Penyerahan Balik Keseluruhan Tanah

Tiada Dikenakan Bayaran

2.

Permohonan Penyerahan Balik Keseluruhan Tanah

(Lembaga Tanah Ladang)

500.00

 

9. PERMOHONAN MAPEX (MEMINDA SEKATAN KEPENTINGAN)

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan MAPEX

50.00

 

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

1. PERMOHONAN PECAH SEMPADAN

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan Pecah Sempadan

100.00

 

2. PERMOHONAN PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT TANAH

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan Pecah Sempadan

200.00

 

3. PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan Pecah Sempadan

100.00

 

4. PERMOHONAN SERAH BERI MILIK SEMULA(SMBS)

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan SMBS

500.00

 

5. PERMOHONAN PENYATUAN TANAH

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan Penyatuan Tanah

100.00

6. PERMOHONAN TUKAR SYARAT TANAH SAMA KATEGORI

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1. Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah Kategori: Pertanian 100.00

2.

Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah : Kategori Ternakan

100.00

3.

Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah : Kategori Bangunan

100.00

4.

Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah : Kategori Industri

100.00

 

7.PERMOHONAN TUKAR SYARAT TANAH LAIN KATEGORI

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Kategori Tanah Kategori : Pertanian

200.00

2.

Kategori Tanah Kategori : Bangunan

200.00

3.

Kategori Tanah Kategori : Industri

200.00

 

8.PERMOHONAN HAK LALU LALANG

Bil

Permohonan

Kadar Bayaran (RM)

1.

Permohonan Hak Lalu Lalang

100.00

 

*KADAR BAYARAN URUSAN TANAH BERKUATKUASA PADA 01 JANUARI 2019

No
Keterangan
Format
Saiz
Tindakan
1
KADAR BAYARAN MLR
Format PDF
842kB
Untuk membuka fail di atas, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader Adobe Reader
ORANG AWAM      Alamat Tempat Pembayaran & Waktu Bayaran Cukai Tanah    Lelongan Awam    Hebahan Pencarian Waris Pemilik Tanah    Tender & Sebutharga    Kadar Cukai Tanah 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 21-12-2023 :: 12:55 PM