ORANG AWAM  E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2017(Sila Klik untuk paparan)

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2018

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK ORANG AWAM

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN  

 FEB  

 MAC    APR   MEI 

 JUN  

 JUL    OGOS   SEPT   OKT   NOV  

 DIS    

1 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (AGENSI) 11 10 28 28 40 42 58 58 58 28 30 28
2 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (INDIVIDU) 21 20 23 26 20 23 50 50 51 30 34 25
3 DAFTAR URUSNIAGA -SC 602 483 682 456 345 45 721 731 681 715 835 845
4 DAFTAR BUKAN URUSNIAGA-KOD B 30 24 31 32 30 46 399 290 249 333 269 345
5 PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN (TANAH MERAH) 21 22 10 8 8 13 10 6 18 10 11 12
6 SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PERSERAHAN MELALUI SISTEM ETANAH 1124 1002 1369 1349 1129 1099 1378 1247 1078 1514 1316 1400
7 ADUAN & MAKLUM BALAS 17 4 15 7 4 7 5 11 2 3 5 10
8 CARIAN PERSENDIRIAN HAK MILIK TANAH 15 67 65 60 45 20 578 765 400 300 345 377
9 PEMBAYARAN CUKAI TANAH (E-BAYAR) 48 47 96 90 98 34 25 12 58 56 67 15
  JUMLAH 895 833 1255 857 746 353 3224 3178 2595 2989 2912 3057

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK PENGGUNA DALAMAN

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN    FEB    MAC    APR     MEI      JUN     JULAI   OGOS   SEPT     OKT       NOV       DIS   
1 SEMAKAN MAKLUMAT KEMISKINAN NASIONAL 10 19 20 15 12 11 21 22 21 24 22 23
2 SEMAKAN MAKLUMAT DAERAH 17 16 17 16 7 6 6 5 6 5 3 4
3

PERMOHONAN MELONGGAR SEKATAN KEPENTINGAN(Consent)

451 451 451 677 400 350 1504 1504 1639 2041 2041 2041
4 SISTEM HELPDESK 15 17 5 6 0 3 8 21 3 2 5 4
5 SISTEM FILING 5 4 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3
6 SISTEM 1COURSE 6 7 5 8 1 3 3 4 5 6 3 7
  JUMLAH 504 514 500 723 422 374 1544 1557 1676 2081 2076 2082
e-Perkhidmatan      Pembayaran Cukai Tanah Online (eBayar)    Kiraan Kadar Cukai Tanah    Kiraan Kadar Cukai Pertanian    Kiraan Kadar Premium Tukar Syarat    Kiraan Kadar Denda Lewat Cukai Tanah    Permohonan Lesen Arak 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 09-01-2019 :: 11:11 PM