PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 

BAGI TAHUN 2017

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK ORANG AWAM

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN  

  FEB  

 MAC    APR   MEI 

 JUN  

 JUL    OGOS   SEPT     OKT      NOV       DIS    
1 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (AGENSI) 10 15 5 14 7 22 4 7 5 5 6 19
2 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (INDIVIDU) 8 15 11 5 7 11 3 3 2 4 8 11
3 DAFTAR URUSNIAGA -SC 494 684 627 630 790 688 595 791 44 50 45 60
4 DAFTAR BUKAN URUSNIAGA-KOD B 211 300 290 271 346 274 313 337 215 211 234 124
5 PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN (TANAH MERAH) 11 12 11 5 15 16 13 9 7 19 11 17
6 SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PERSERAHAN MELALUI SISTEM ETANAH 820 1115 1272 1098 1308 1113 530 548 453 429 234 1345
7 ADUAN & MAKLUM BALAS 13 7 19 14 8 10 7 6 5 4 5 7
8 CARIAN PERSENDIRIAN HAK MILIK TANAH 10 5 5 4 8 11 14 11 16 5 15 16
9 PEMBAYARAN CUKAI TANAH (E-BAYAR) 997 623 226 194 391 84 51 46 23 39 23 12
  JUMLAH 2574 2776 2466 2235 2880 2229 1530 1758 770 766 581 1611

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK PENGGUNA DALAMAN

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN    FEB    MAC    APR     MEI      JUN     JULAI   OGOS   SEPT     OKT       NOV       DIS   
1 SEMAKAN MAKLUMAT KEMISKINAN NASIONAL 6796 6801 6840 6927 6950 6952 5622 5211 6252 5241 5078 4111
2 SEMAKAN MAKLUMAT DAERAH 2 3 5 4 10 13 12 5 14 16 13 16
3 PROSES KELULUSAN PINDAH MILIK (Consent) 108 185 180 184 200 205 285 188 198 196 200 123
4 SISTEM HELPDESK 1 6 6 5 6 50 19 32 11 9 5 7
5 SISTEM 1 FILE 5 6 8 7 3 4 3 3 4 5 2 1
6 SISTEM 1COURSE 15 10 12 12 14 10 4 3 4 4 2 4
7 SISTEM 1PAY 2 2 10 9 9 5 4 3 1 3 0 1
  JUMLAH 6929 7013 7061 7148 7192 7239 5949 5445 6484 5474 5300 4263
PERKHIDMATAN      e-Perkhidmatan    Muat Turun    Statistik Aduan    Tender & Sebutharga    e-Kalkulator    Sistem E-bayar    Sistem Emel Rasmi Negeri Melaka    Sistem E-SPEKS    Sistem Intranet Negeri Melaka    Sistem Dewan Undangan Negeri    Sistem 1Mapping    Sistem 1File    Sistem 1Course 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 16-01-2018 :: 10:04 PM