ORANG AWAM  E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2017(Sila Klik untuk Paparan)

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2018 (Sila Klik untuk Paparan)

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2019 (Sila Klik untuk Paparan)

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2020

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK ORANG AWAM

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN  

 FEB  

 MAC    APR   MEI 

 JUN  

 JUL    OGOS   SEPT   OKT   NOV  

 DIS      

1 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (AGENSI) 5 8 10 2 11              
2 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (INDIVIDU) 8 8 5 5 14              
3 DAFTAR URUSNIAGA -SC 617 142 152 20 152              
4 DAFTAR BUKAN URUSNIAGA-BORANG 258 74 200 13 12              
5 PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN (TANAH MERAH) 10 5 10 0 1              
6 SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PERSERAHAN MELALUI SISTEM ETANAH 1185 2522 1335 22 21              
7 E-ADUAN (SISTEM SISPAA) 7 10 2 0 9              
8 MOHON HAKMILIK 130 119 50 1 20              
9 PEMBAYARAN CUKAI TANAH (E-BAYAR) 350 1916 1006 1 21              
  JUMLAH 2570 4804 2770 42 261              

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK PENGGUNA DALAMAN

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN    FEB    MAC    APR     MEI      JUN     JULAI   OGOS   SEPT     OKT       NOV       DIS   
1 SEMAKAN MAKLUMAT KEMISKINAN (EKASIH) 1 2 5 30 15              
2 SEMAKAN SISTEM EMERAH 10 5 8 5 5              
3 SEMAKAN 1 MAPPING 1 1 2 2 1              
4 SISTEM HELPDESK 1 1 2 0 1              
5 SISTEM 1FILING 1 1 2 0 0              
6 SISTEM 1COURSE 1 1 2 1 1              
  JUMLAH 15 11 21 38 23              
e-Perkhidmatan      Pembayaran Cukai Tanah Online (eBayar)    Kiraan Kadar Cukai Tanah    Kiraan Kadar Cukai Pertanian    Kiraan Kadar Premium Tukar Syarat    Kiraan Kadar Denda Lewat Cukai Tanah    Permohonan Lesen Arak 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 11-06-2020 :: 08:50 AM