KAKITANGAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2017(Sila Klik untuk paparan)

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2018

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK ORANG AWAM

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN  

 FEB  

 MAC    APR   MEI 

 JUN  

 JUL    OGOS   SEPT     OKT      NOV       DIS    
1 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (AGENSI) 11 10 28 28 40 42            
2 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (INDIVIDU) 21 20 23 26 20 23            
3 DAFTAR URUSNIAGA -SC 602 483 682 456 345 45            
4 DAFTAR BUKAN URUSNIAGA-KOD B 30 24 31 32 30 46            
5 PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN (TANAH MERAH) 21 22 10 8 8 13            
6 SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PERSERAHAN MELALUI SISTEM ETANAH 130 156 305 150 156 123            
7 ADUAN & MAKLUM BALAS 17 4 15 7 4 7            
8 CARIAN PERSENDIRIAN HAK MILIK TANAH 15 67 65 60 45 20            
9 PEMBAYARAN CUKAI TANAH (E-BAYAR) 48 47 96 90 98 34            
  JUMLAH 895 833 1255 857 746 353            

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK PENGGUNA DALAMAN

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN    FEB    MAC    APR     MEI      JUN     JULAI   OGOS   SEPT     OKT       NOV       DIS   
1 SEMAKAN MAKLUMAT KEMISKINAN NASIONAL 10 19 20 15 12 11            
2 SEMAKAN MAKLUMAT DAERAH 17 16 17 16 7 6            
3

PERMOHONAN MELONGGAR SEKATAN KEPENTINGAN(Consent)

451 451 451 677 400 350            
4 SISTEM HELPDESK 15 17 5 6 0 3            
5 SISTEM 1 FILE 5 4 2 1 2 1            
6 SISTEM 1COURSE 6 7 5 8 1 3            
  JUMLAH 504 514 500 723 422 374            
KAKITANGAN      e-Perkhidmatan    Statistik Aduan    Tender & Sebutharga    e-Kalkulator    Sistem E-bayar    Sistem Emel Rasmi Negeri Melaka    Sistem E-SPEKS    Sistem Intranet Negeri Melaka    Sistem Dewan Undangan Negeri (eMMKN) 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-07-2018 :: 11:50 PM