PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2017(Sila Klik untuk paparan)

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2018

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK ORANG AWAM

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN  

 FEB  

 MAC    APR   MEI 

 JUN  

 JUL    OGOS   SEPT     OKT      NOV       DIS    
1 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (AGENSI) 11 10 28 28                
2 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (INDIVIDU) 21 20 23 26                
3 DAFTAR URUSNIAGA -SC 602 483 682 456                
4 DAFTAR BUKAN URUSNIAGA-KOD B 309 247 316 324                
5 PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN (TANAH MERAH) 21 22 10 8                
6 SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PERSERAHAN MELALUI SISTEM ETANAH 1300 1566 3055 1500                
7 ADUAN & MAKLUM BALAS 17 4 15 7                
8 CARIAN PERSENDIRIAN HAK MILIK TANAH 15 67 65 60                
9 PEMBAYARAN CUKAI TANAH (E-BAYAR) 1023 1900 1625 890                
  JUMLAH 3089 4766 5819 2501                

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK PENGGUNA DALAMAN

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN    FEB    MAC    APR     MEI      JUN     JULAI   OGOS   SEPT     OKT       NOV       DIS   
1 SEMAKAN MAKLUMAT KEMISKINAN NASIONAL 10 19 20 15                
2 SEMAKAN MAKLUMAT DAERAH 17 16 17 16                
3

PERMOHONAN MELONGGAR SEKATAN KEPENTINGAN(Consent)

451 451 451 677                
4 SISTEM HELPDESK 15 17 5 6                
5 SISTEM 1 FILE 5 4 2 1                
6 SISTEM 1COURSE 6 7 5 8                
  JUMLAH 504 514 500 723                
PERKHIDMATAN      e-Perkhidmatan    Muat Turun    Statistik Aduan    Tender & Sebutharga    e-Kalkulator    Sistem E-bayar    Sistem Emel Rasmi Negeri Melaka    Sistem E-SPEKS    Sistem Intranet Negeri Melaka    Sistem Dewan Undangan Negeri    Sistem 1Mapping    Sistem 1File    Sistem 1Course 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 22-05-2018 :: 10:00 PM