ORANG AWAM  E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2017(Sila Klik untuk Paparan)

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2018 (Sila Klik untuk Paparan)

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2019

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK ORANG AWAM

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN  

 FEB  

 MAC    APR   MEI 

 JUN  

 JUL    OGOS   SEPT   OKT   NOV  

 DIS      

1 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (AGENSI) 3 5 8 10 11 13 14 12 14 20    
2 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (INDIVIDU) 4 4 3 47 40 27 14 11 12 14    
3 DAFTAR URUSNIAGA -SC 616 559 764 724 633 503 777 907 801 806    
4 DAFTAR BUKAN URUSNIAGA-BORANG 254 274 346 163 277 261 351 286 350 276    
5 PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN (TANAH MERAH) 11 10 11 11 14 15 16 11 10 10    
6 SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PERSERAHAN MELALUI SISTEM ETANAH 1164 1109 1330 1255 1237 1342 1150 1360 1450 1485    
7 E-ADUAN (SISTEM SISPAA) 11 12 5 12 10 11 9 6 6 7    
8 MOHON HAKMILIK 130 119 50 46 53 69 436 581 228 88    
9 PEMBAYARAN CUKAI TANAH (E-BAYAR) 350 1916 1006 1120 1134 564 500 421 200 250    
  JUMLAH 3606 4008 3523 3041 3409 2805 3267 3595 3071 2956    

 

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK PENGGUNA DALAMAN

BIL  NAMA PERKHIDMATAN  JAN    FEB    MAC    APR     MEI      JUN     JULAI   OGOS   SEPT     OKT       NOV       DIS   
1 SEMAKAN MAKLUMAT KEMISKINAN (EKASIH) 12 10 9 6 6 7 9 10 11 15 10  
2 SEMAKAN SISTEM EMERAH 10 5 8 5 5 6 5 8 1 4 4  
3 SEMAKAN 1 MAPPING 3 4 3 3 3 4 5 2 6 4 2  
4 SISTEM HELPDESK 10 10 6 6 7 6 8 5 6 5 6  
5 SISTEM 1FILING 4 2 2 6 5 7 10 12 15 14 14  
6 SISTEM 1COURSE 15 4 3 5 10 8 14 15 11 14 10  
  JUMLAH 201 35 31 31 36 28 51 52 50 56 46  
e-Perkhidmatan      Pembayaran Cukai Tanah Online (eBayar)    Kiraan Kadar Cukai Tanah    Kiraan Kadar Cukai Pertanian    Kiraan Kadar Premium Tukar Syarat    Kiraan Kadar Denda Lewat Cukai Tanah    Permohonan Lesen Arak 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 26-11-2019 :: 03:52 PM