KAKITANGAN

STATISTIK ADUAN

 

DATA ADUAN AWAM PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH
TAHUN 2018 (sehingga 11 JULAI 2018)
Bulan  Aduan Tanah Hakmilik Cukai Semak Samun Permohonan Projek Masyarakat  Surat Akuan Terima Tempoh Selesai <15hari Tempoh Selesai >15hari Masih Dalam Siasatan Unit Bertanggungjawab -
 <4 hari  >4 hari Tiada  UPT UPD PUU UP UH UTP UKP
Januari 18 2 1 0 13 2 0 18 0 0 13 5 0 0 2 0 1 0 15 0
Februari 28 1 0 0 26 1 0 28 0 0 26 2 0 0 1 0 0 0 27 0
Mac 12 1 0 0 11 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
April 26 7 0 0 13 6 0 26 0 0 21 5 0 1 5 0 0 1 19 0
Mei 21 3 1 0 14 2 1 21 0 0 14 7 0 0 3 0 0 0 18 0
Jun  31 2 0 0 22 7 0 31 0 0 31 0 0 0 5 0 0 0 26 0
Julai  8 0 0 0 7 0 1 8 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 8 0
Ogos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 144 16 2 0 106 18 2 144 0 0 118 19 7 1 16 0 1 1 125 0

 

DATA E-ADUAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH
TAHUN 2018 (sehingga 11 JULAI 2018)
Bulan  Aduan Semak Samun Tanah Hakmilik Cukai Masyarakat Permohonan Projek SuratAkuan Terima Tempoh Selesai <16hari Tempoh Selesai >15hari Masih Dalam Siasatan Unit Bertanggungjawab -
 <4 hari  >3 hari Tiada  UPT UPD PUU UP UH UTP UKP
Januari 17 6 2 1 4 0 4 17 0 0 12 5 0 1 4 0 1 4 5 2
Februari 4 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0
Mac 5 1 0 0 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0
April 7 4 2 0 0 0 1 7 0 0 7 0 0 2 0 0 1 0 4 0
Mei 9 3 0 1 0 4 1 9 0 0 8 1 0 0 6 0 1 0 2 0
Jun  3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Julai  13 4 2 1 2 2 2 13 0 0 6 0 7 2 5 0 0 2 4 0
Ogos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 58 21 9 4 6 6 12 58 0 0 45 6 7 6 23 0 4 6 17 2

 

KAKITANGAN      e-Kalkulator    Sistem E-bayar    Sistem Emel Rasmi Negeri Melaka    Sistem E-SPEKS    Sistem Intranet Negeri Melaka    Sistem Elektronik Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (eMMKN) 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 05-08-2018 :: 11:59 AM