STATISTIK ADUAN

 

DATA E-ADUAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH
TAHUN 2019 (sehingga Mac 2019)
Bulan  Aduan Tanah Hakmilik Cukai Semak Samun Permohonan Projek Masyarakat  Surat Akuan Terima Tempoh Selesai <15hari Tempoh Selesai >15hari Masih Dalam Siasatan Unit Bertanggungjawab -
 <4 hari  >4 hari Tiada  UPT UPD PUU UP UH UTP UKP
Januari 11 1 0 0 3 5 1 11 0 0 6 5 0 0 6 0 0 0 5 0
Februari 12 0 0 4 5 3 0 12 0 0 7 5 0 3 0 0 0 3 6 0
Mac 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 1 2 2 0 5 0 0 0 0 0
April                                        
Mei                                        
Jun                                         
Julai                                         
Ogos                                        
September                                        
Oktober                                        
November                                        
Disember                                        
JUMLAH                                        

 

DATA ADUAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH
TAHUN 2019 (sehingga 26 Februari 2019)
Bulan  Aduan Semak Samun Tanah Hakmilik Cukai Masyarakat Permohonan Projek MBMB MPHTJ SuratAkuan Terima Tempoh Selesai <16hari Tempoh Selesai >15hari Masih Dalam Siasatan Unit Bertanggungjawab -
 <4 hari  >3 hari Tiada  UPT UPD PUU UP UH UTP UKP
Januari 50 33 4 0 2 1 10 14 4 50 0 0 35 15 0 1 10 0 0 1 38 0
Februari 23 16 3 0 1 0 3 6 1 23 0 0 20 3 0 1 7 0 1 1 13 0
Mac 27 18 0 0 0 0 9 11 3 27 0 0 21 0 6 0 9 0 0 0 0 18
April                                            
Mei                                            
Jun                                             
Julai                                             
Ogos                                            
September                                            
Oktober                                            
November                                            
Disember                                            
JUMLAH                                            

 


Tarikh Akhir Kemaskini :: 02-04-2019 :: 05:15 PM