DASAR KERAJAAN

PELAN STRATEGIK JABATAN

DASAR KERAJAAN      Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka versi 2.0    Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka versi 2.1    Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka versi 2.2    Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka versi 2.3     Kadar Bayaran-Pindaan kepada Kaedah Tanah Melaka 1966 -MLR    Pelan Strategik ICT Pentadbiran Tanah Negeri Melaka 2019-2023    Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan    Prosedur Operasi Standard (SOP) Pengurusan Keselamatan Pejabat 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 16-06-2016 :: 12:29 PM