PROFIL KORPORAT  MENGENAI PDTMT

VISI, MISI & OBJEKTIF

Visi

"Menjadikan organisasi yang unggul berteraskan perkhidmatan mesra dan selesa dengan memberikan penekanan kepada pembangunan modal insan"

Misi

"Memacu Kecemerlangan Negeri Melaka melalui Perkhidmatan yang Berkualiti dalam Urusan Pentadbiran Daerah & Tanah"

Objektif

"Menyedia dan memberi perkhidmatan terbaik yang mesra pelanggan,responsif,sistematik dan berkualiti."

Mengenai PDTMT      Kod Etika    Lagu Daerah    Latar Belakang    Moto & Logo    Fungsi Utama    Strategi Jabatan    Bahagian & Unit 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 29-07-2016 :: 04:53 PM