GALERI

MS ISO 9001:2015 PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

PERLAKSANAAN MS ISO 9001:2015

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

PENGENALAN 

Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah sedang ke arah mendapatkan persijilan MS ISO 9001:2015. MS ISO 9001:2015 adalah salah satu standard bertulis yang menetapkan keperluan asas dalam melaksanakan sistem pengurusan kualiti bagi memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan dan stake holder (pihak berkepentingan).

 

JAWATANKUASA MS ISO 9001:2015

1. Pengurusan Tertinggi I

2. Pengurusan Tertinggi II

3. Ketua Penyelaras ISO

4. Timbalan K. Penyelaras 

5. Urusetia Induk & MKSP 

6. Penyelaras Dokumentasi 

7. Penyelaras Audit Dalam 

8.Penyelaras Pengurusan Risiko 

 

DASAR KUALITI  PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah adalah komited kepada pengurusan tanah dan pembangunan

masyarakat yang cekap dan berkualiti serta berusaha memenuhi kehendak pelanggan,

kehendak undang-undang dan ke arah penambahbaikan secara berterusan mengikut keperluan MS ISO 9001:2015.

 

Untuk mencapai hasrat tersebut, Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah mestilah :

==> Melaksanakan dan Mengekalkan Sistem Pengurusan Kualiti  yang mematuhi keperluan-keperluan MS ISO 9001:2015,

==> Meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan kualiti yang dilaksanakan secara berterusan, dan

==> Membuat semakan berkala terhadap kecukupan dan pembangunan  sumber-sumber untuk memastikan pemcapaian objektif -objektif yang ditetapkan.

 

SENARAI PROSEDUR SISTEM PENGURUSAN KUALITI

MS ISO 9001 : 2015  PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA

BIL.

NO. DOKUMEN

TAJUK DOKUMEN

PROSEDUR

1

PDTMT-PK(AM)-01

Kawalan Dokumen

AM

2

PDTMT-PK(AM)-02

Kawalan Rekod

AM

3

PDTMT-PK(AM)-03

Audit Dalam

AM

4

PDTMT-PK(AM)-04

Tindakan Pembetulan

AM

5

PDTMT-PK(D)-05

Pengurusan Projek

TERAS

6

PDTMT-PK(D)-06

Pengurusan Pembangunan Khidmat Masyarakat

TERAS

7

PDTMT-PK(T)-07

Permohonan Tanah Kerajaan

TERAS

8

PDTMT-PK(T)-8

Permohonan Penyerahan Balik Dan Pemberimilikkan  Semula Tanah

TERAS

9

PDTMT-PK(T)-9

Permohonan Pengambilan Tanah

TERAS

10

PDTMT-PK(T)-10

Permohonan Kebenaran Pindahmilik Tanah

TERAS

11

PDTMT-PK(T)-11

Pendaftaran Dokumen Urusniaga dan Bukan Urusniaga

 TERAS

12

PDTMT-PK(T)-12

Permohonan Geran Hilang, Carian Rasmi Kegunaan Rasmi Dan Salinan Sah Dokumen

TERAS

13

PDTMT-PK(T)-13

Pendaftaran Noting Permohonan dan Kelulusan Dalam Hakmilik

 TERAS

14

PDTMT-PK(T)-14

Permohonan Perintah Jual (Siasatan )

 TERAS

15

PDTMT-PK(T)-15

Pengurusan Hasil Dan Terimaan bayaran

 TERAS

16

PDTMT-PK(T)-16

Pengurusan Bayaran Cukai Tanah Secara Ansuran

 TERAS

17

PDTMT-PK(T)-17

Permohonan Permit Bahan Batuan, Pelan Lokasi, Permohonan Ukur (PU) dan Daftar Nombor Pejabat Tanah (PT)

   TERAS

18

PDTMT-PK(T)-18

Rondaan Dan Penguatkuasaan

   TERAS

    19

PDTMT-PK(S)-19

Pengurusan Kewangan

SOKONGAN

20

PDTMT-PK(S)-20

Pengurusan Aset dan Stor

SOKONGAN

21

PDTMT-PK(S)-21

Pengurusan Perkhidmatan

SOKONGAN

22

PDTMT-PK(S)-22

Pengurusan Latihan

SOKONGAN

23

PDTMT-PK(S)-23

Penyelenggaraan Kenderaan

SOKONGAN

24

PDTMT-PK(S)-24

Pengurusan Penyelenggaraan Perkakasan Dan Sistem

SOKONGAN

25

PDTMT-PK(S)-25

Pengurusetiaan Urusan Aduan Awam

SOKONGAN

26

PDTMT-PK(S)-26

Pengurusetiaan Maklumbalas Pelanggan

SOKONGAN

GALERI      Borang Muat Turun    Dataset Terbuka    Kelab PETANDA    Gambar    Audio    Video    Keratan Akhbar    Pembudayaan ICT/ Info ICT    Makluman NACSA- Kesedaran Keselamatan Cyber 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 25-03-2021 :: 09:54 AM